Категорії

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм Великоберізківської сільської ради на 2019 рік

 

Великоберізківська сільська рада  

Середино-Будського району

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

сільського голови

 

від     08.02.2019 р.                         № 12

с. Велика Берізка

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2019 рік

по Великоберізківській сільській раді

 

       Відповідно   до п.6 частини 5 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про  деякі питання запровадження програмно-цільового методу  складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують програмно-цільового методу» зі змінами,  наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2011 року №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 року №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України» від 20 вересня 2017 року № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та відповідно до рішень тридцять шостої сесії сьомого скликання Великоберізківської сільської ради від 20.12.2018 року та тридцять сьомої сесії сьомого скликання Великоберізківської сільської ради від 30.01.2019 року

                                                наказую:

  1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Великоберізківської сільської ради  на 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ):

-0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»;

-0114060 « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» ;         

              - 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» ; 

             -0118311 « Охорона і раціональне використання природних  ресурсів».

 

            2.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на        головного бухгалтера Димченко Т.В.

 

 

 

Сільський голова                                                                      Г.І. Роговець