Категорії

Прогнозні показники сільського бюджету на 2021-2022 роки

ВЕЛИКОБЕРІЗКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЕРЕДИНО – БУДСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Миру, 58, с. Велика Берізка, Середино – Будський  р - н, Сумська обл., 41032,тел.(05451)7-63-40,

 04391285@mail.com.ua

                                                                                                                                    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  бюджету Великоберізківської сільської ради на 2020 рік

Загальний обсяг власних надходжень сільського бюджету по загальному фонду на 2020 рік сформовано у сумі 944,300 тис.грн., тобто майже на рівні очікуваного обсягу надходжень  у 2019 році, субвенцію по культурі заплановано на рівні минулого року 55,600тис.грн. По спецфонду затверджено показник у сумі 50,300 тис.грн.

Основні показники соціально- економічного розвитку  за 2019 рік

На території Великоберізківської сільської ради зареєстровано 6 фізичних осіб- підприємців :

 Дієсперов В.А., основний вид діяльності якого – лісопильне та стругальне виробництво та виробництво дерев’яних конструкцій. Обсяг реалізованої продукції за 2019 рік становить 800,000тис.грн, що менше обсягу 2018 року на 100,000тис.грн. Єдиного податку надійшло у 2019 році  34,500 тис. грн, що менше на 11,1 тис.грн ніж у  2018 році .

Кашпіровська Л.В.  , основний вид діяльності :роздрібна торгівля продовольчими товарами. Обсяг реалізованої продукції за 2019 рік становить 400,000 тис.грн, що більше на 70,000 тис.грн ніж у 2018році. Єдиного податку надійшло в 2019 році 9,200 тис.грн, що більше на 3,700 тис.грн ніж у  2018 році.

На протязі 2019 року були зареєстровані 4 ФОП : Комелягін О.М.(надійшло єдиного податку 8,800тис.грн),Комелягін О.О. (надійшло єдиного податку 5,900тис.грн),Короткий С.І. (надійшло єдиного податку 5,900тис.грн),Комелягіна Н.Є.(надійшло єдиного податку 5,400тис.грн). Також 5 платників податку зареєструвались та на протязі року знялись з обліку.

Землі сільськогосподарського призначення загальною площею 408,7740 га та 288,6720 га  надані в оренду ПП агрофірма «Журавка», площею 70,935 га надані в оренду  ТОВ «С-Буда Агростандарт».  Обидва орендарі займаються вирощуванням зернових культур та культур технічного призначення. В 2019 році  очікується   685,800 тис.грн орендної плати , що на  5,5% (40,000 тис. грн.)більше,ніж у 2018 році та  94,600тис. грн єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників.

Землі під лісними масивами знаходяться у користуванні двох лісогосподарських підприємств : ДП «Агролісгосп», Державне лісогосподарське підприємство. При проведенні санітарних рубок ці підприємства сплачують рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів. В 2019 році від ДП «Агролісгосп» надішло 42,900 тис.грн, від Держлісгоспа – 85,900 тис.грн.

На території сільської ради функціонують 2 сільських клубних заклади , бібліотека , фельдшерський пункт .

 Доходи сільського бюджету

Сільський бюджет на 2020 рік сформований з урахуванням змін, внесених до Податко-

вого і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, у загальній сумі   1050,200 тис. грн., в т. ч.:

- по загальному фонду – 999,900тис. грн.,

       -по спеціальному фонду – 50,300тис. грн.

Бюджетоутворюючим джерелом сільського бюджету є орендна плата з юридичних осіб. Прогноз надходжень на 2020 рік визначено у сумі 627,000 тис.грн, що становить 63% власних надходжень загального фонду , планується, з урахуванням зменшення площі орендуємих земель,  менше надходжень минулого року на 9,4% .

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів очікується в сумі  90,000 тис.грн, що становить 9 % надходжень загального фонду . Надходження у 2020 році заплановано майже на рівні  минулого року.

До складу загального фонду також включаються :

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників затверджено у сумі  81,000  тис. грн,   становить 8,1% надходжень загального фонду і майже на рівні минулого року;

єдиний податок з фізичних осіб затверджено у сумі 85,000тис.грн., майже на рівні 2018 року;  

земельний податок з фіз. осіб планується у сумі  1,900 тис.грн, на рівні минулого року, з

 юридичних осіб – у сумі 52,800тис.грн більше надходжень 2019року на 5,400т.грн;  

 орендна плата з фізичних осіб планується  у сумі 3,100 тис.грн , майже на рівні минулого року;

державне мито у сумі 0,200тис.грн на рівні минулого року;

інші надходження -1,900 тис.грн,  майже на рівні минулого року.

До складу спеціального фонду включено  надходження від надання послуг , що надаються

 бюджетною установою згідно з  їх основною діяльністю у сумі  0,800тис.грн, від додаткової діяльності у сумі 19,000 тис.грн , екологічний податок  у сумі 0,500 тис. грн, та цільові фонди у сумі 30,000тис.грн .

Видатки сільського бюджету

          Обсяг видатків сільського бюджету складає  1050,200тис.грн. ,у тому числі:

по загальному фонду- 999,900тис.грн.

по спеціальному фонду- 50,300тис.грн.

Видатки по КТКВ КМБ 0110150«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»  заплановано в сумі 926,400 тис.грн, що менше фактичних видатків минулого року на 7,500тис.грн.  

Видатки по КТКВКМБ 0116030«Організація благоустрою населених пунктів» заплановано у сумі 11,40 тис.грн, з них: 3,900тис.грн на видатки по заробітній платі, ЄСВ по громадським роботам та благоустрою території ,  2,500 тис.грн на поточний ремонт та заміну ламп вуличного освітлення, 1,500 тис.грн на  очищення доріг від снігу,3,500тис.грн на оплату електроенергії на освітлення вулиць.

Видатки по КТКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» заплановано в сумі 55,600 тис. грн  за рахунок отримання «іншої субвенції»  . Всі видатки заплановано на заробітну плату з нарахуваннями та  енергоносії у сумі 4,075 тис.грн.

Видатки по КТКВКМБ 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» заплановано у сумі 4,5 тис.грн для придбання   путівки на відпочинок дітей у літньому лагері.

Видатки по КТКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» заплановано у сумі 2,0 тис.грн для надання матеріальної допомоги мешканцям сільської ради.

Видатки по КТКВКМБ 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів » (плата за послуги) заплановано у сумі 0,800 тис.грн на електроенергію для освітлення вулиць сільської ради .

 Видатки по КТКВКМБ 0117691«Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади »(спецфонд) заплановано у сумі 30,000 тис.грн :на придбання фарби для фарбування пам’ятників та допоміжних матеріалів у сумі 6,900 тис.грн, енергозберігаючих лампочек для вуличного освітлення  у сумі 1,400 тис.грн, оренда дитячих атракціонів на день села у сумі 5,0 тис.грн, Придбання  контейнерів для твердих побутових відходів   сумі 6,000тис. грн , підтримка водогону у робочому стані  у сумі  10,000тис.грн.  

Видатки по КТКВКМБ 0116013  «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаціонного господарства» (плата за послуги) заплановано у сумі 19,000 тис.грн на оплату електроенергії по під’йому води .

Видатки по КТКВКМБ 0118311« Охорона і раціональне використання природних ресурсів» (спецфонд) заплановано у сумі 0,500 тис.грн для бактеріального та хімічного дослідження питної води.

 

Головний бухгалтер                                             Т.В.Димченко

ДОДАТОК 1

ВИДАТКИ