Категорії

Додаток до річного плану закупівель

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

22 березня 2016року

 № 490

 

 

 Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються

без проведення  процедур закупівель на 2020рік

 

Великоберізківська сільська рада, код ЄДРПОУ 04391285

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)

 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

 Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура  закупівлі

Орієнтова

ний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

 

 

Джерело фінансування

1

2

3

4

5

6

7

Папір

 

30197630-1 –папір для друку

2210

5500,00грн.(П’ять тисяч п’ятсот грн.00коп.)

без застосування електронної системи закупівель 

лютий

Місцевий бюджет

Швидкозшивачі , папки

22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя

2210

600,00грн.(Шістсот грн00коп.)

без застосування електронної системи закупівель 

лютий

Місцевий бюджет

Реєстраційні журнали, бланки

22810000-1- Паперові чи картонні реєстраційні журнали,

 

2210

270,00грн.(Двісті сімдесят грн. 00коп.)

без застосування електронної системи закупівель 

лютий

Місцевий бюджет

Скріпки канцелярські

30197220-4- Канцелярські скріпки

2210

90,00грн.(Дев’яносто грн 00коп.)

без застосування електронної системи закупівель 

лютий

Місцевий бюджет

Фарба

44810000-1- фарба

2210

5000,00 ( П’ять  тисяч грн. 00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

березень

Місцевий бюджет

Відра

39224330-0-відра

2210

200,00(Двісті  грн. 00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

березень

Місцевий бюджет

Вапно

24213000-0- гашене вапно

2210

200,00 (Двісті  гривень 00 коп)

без застосування електронної системи закупівель 

березень

Місцевий бюджет

Лампочки

31500000-1-Освітлювальне обладнан-ня та електричні лампи

2210

1400,00 (Одна тисяча  чотириста гривень00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

лютий

Місцевий бюджет

Цемент

44111200-3-Цемент

2210

1300,00(Одна тисяча триста гривень 00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

березень

Місцевий бюджет

Ланцюги для колодязів

44540000-7  Ланцюги

2210

200,00 (Двісті грн. 00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

березень

Місцевий бюджет

Контейнери для твердих побутових відходів

34928480-6  Контейнери та урни для відходів

2210

6000,00(Шість тисяч грн. 00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

березень

Місцевий бюджет

Всього по КЕКВ 2210

 

 

20760,00грн (Двадцять тисяч  сімсот шістдесят грн. 00коп.)

 

 

 

Послуги зв'язку

 

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних

2240

1766,00грн. (Одна  тисяча сімсот шістдесят шість грн.00коп.)

без застосування електронної системи закупівель 

січень

Місцевий бюджет

Інтернет послуги

 

72400000-4 Інтернет-послуги

2240

8760,00грн.(вісім тисяч сімсот шістдесят грн.00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

січень

Місцевий бюджет

Послуги по обслуговуванню вебсайту

72261000-2 – Послуги з обслуговування  програмного забезпечення

2240

500,00грн.(П’ятсот грн.00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

березень

Місцевий бюджет

Послуги по наданню об’яв в газету

79824000-6-Послуги з друку та розповсюджування друкованої продукції

2240

1500,00грн.(Одна тисяча п’ятсот грн..00коп.)

без застосування електронної системи закупівель 

лютий

Місцевий бюджет

Ремонт електричної мережі , ремонт пускорегулюючої апаратури, заміна електричних лампочек

45311000-2 – інші електромонтажні роботи

2240

2500,00грн.(Дві тисячі п’ятсот грн..00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

лютий

Місцевий бюджет

Послуги по заправці та ремонту картриджів

50310000-1 - Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

 

2240

1560,00грн.(Одна тисяча п’ятсот шістдесят грн..00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

лютий

Місцевий бюджет

Послуги по бактеріологічному та хімічному дослідженню води

 

90733000-4-Послуги, пов’язані з проблемою забруднення води

 

2240

500,00грн.(П’ятсот грн.00коп.)

без застосування електронної системи закупівель 

лютий

Місцевий бюджет

Послуги по оренді дитячих атракціонів на день села

92330000-3- Послуги відпочивально-розважальних комплексів

 

2240

5000,00грн.(П’ять  тисяч грн..00коп.)

без застосування електронної системи закупівель 

серпень

Місцевий бюджет

Продовження дії ключів ЕЦП

72267100-0 Обслуговування програмного забезпечення

2240

890,00грн ( Вісімсот дев’яносто  грн. 00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

березень

Місцевий бюджет

Очищення доріг від снігу

90620000-9-Послуги з прибирання снігу

2240

1500,000грн (Одна тисяча п’ятсот грн. 00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

січень

Місцевий бюджет

Поточний ремонт водогону , заміна обладнання, допоміжні роботи при цьому

45330000-9 Водопровідні та санітарно- технічні роботи

2240

10000,00грн (Десять  тисяч   грн. 00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

березень

Місцевий бюджет

Посдуги по облаштуванню майданчика для збирання твердих побутових відходів

51800000-0 Послуги по встановленню металевих контейнерів

2240

700,00 грн(Сімсот грн. 00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

березень

Місцевий бюджет

Всього по КЕКВ 2240

 

 

35176,00грн.(Тридцять п’ять тисяч сто  сімдесят шість грн.00коп.)

 

 

 

Електроенергія

09310000-5 - Електрична енергія

 

2273

25841,00грн.(Двадцять п’ять тисяч  вісімсот сорок одна грн..00коп)

без застосування електронної системи закупівель 

січень

Місцевий бюджет

Дрова пиляні

03413000-8 –Деревина паливна

2275

1460,00грн( Одна тисяча чотириста  шістдесят грн..00коп.)

без застосування електронної системи закупівель 

жовтень

Місцевий бюджет

Всього по КЕКВ 2270

 

 

27301,00грн.(Двадцять сім тисяч триста одна грн..00 коп.)

 

 

 

Придбання путівок для оздоровлення  дітей

55243000-5-Послуги дитячих таборів

2730

4500,00грн.(Чотири  тисячи шістсот грн..00 коп.)

без застосування електронної системи закупівель 

травень

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

Всього по КЕКВ 2730

 

 

4500,00грн.(Чотири  тисячи п’ятсот грн. 00коп.)

 

 

 

Всього

 

 

87737,00грн(Вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять сім грн 00коп)

 

 

 

 

 

Затверджений  уповноваженою особою                  15 січня  2020 року  

 

Уповноважена особа                                 ___________________           Т.В.Димченко

                                                                                (підпис)              (ініціали та прізвище)     

 

М. П.