Категорії

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ ПОВИННІ УНИКАТИ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ З БЛИЗЬКИМИ РОДИЧАМИ

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ ПОВИННІ УНИКАТИ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ З БЛИЗЬКИМИ РОДИЧАМИ

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області нагадує, що статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування заборонено мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Дане обмеження поширюється виключно до осіб, зазначених у підпунктах «а», «в»-«з» пункту 1 частини першої статті 3 Закону (державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, військові посадові особи Збройних Сил України, судді, особи рядового та начальницького складу державної кримінально – виконавчої служби, посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, поліцейські тощо).

Особи, які претендують на зайняття посад зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

У разі виникнення обставин, що порушують такі обмеження, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню з займаної посади.

Перебування державних службовців у прямому підпорядкуванні або пряме підпорядкування близьких осіб може розглядатись як різновид конфлікту інтересів, якому зазначені особи в порядку статті 28 Закону зобов’язані запобігати та врегульовувати.

За неповідомлення у встановлених законом випадках та порядку про наявність реального конфлікту інтересів особа повинна нести відповідальність за ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.